Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Utviklingsmuligheter for Indre Fosen

sand-roald-1616-1200x800
FORTRINN: Den eksisterende industrikulturen er en av Indre Fosens viktigste ressurser for å utvikle framtide arbeidsplasser, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Den nye kommunen Indre Fosen blir etablert i 2018, og består av dagens Rissa og Leksvik kommuner. Indre Fosen utgjør en egen arbeidsmarkedsregion, og har mistet mange arbeidsplasser de siste årene. Kommunene søker nå om status som omstillingskommune, og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort en strategisk utviklingsanalyse av den nye kommunen.

 

Det eksisterende industrimiljøet og et velfungerende landbruk er de viktigste utviklingsressursen for Indre Fosen, viser en studie av muligheter for næringsutvikling i Indre Fosen utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Selv om det har vært en negativ utvikling i sysselsetting i deler av dagens industri i Leksvik og Rissa kommuner, ligger det utviklingsmuligheter i den industri- og næringskompetanse som finnes i bedriftene, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Dette understøttes av de regionale satsingene blant annet på marin sektor og forsvarsrelatert virksomhet. I tillegg ligger det muligheter for bygg- og anleggsnæringene gjennom økt etterspørsel i forbindelse med regionale utbygginger og økt etterspørsel fra Trondheimregionen.

Nærheten til Trondheim kan også gi muligheter for vekst innen besøksnæringene.

Fire satsingsområder

I rapporten anbefales fire satsingsområder for omstillingsarbeidet i Indre Fosen:

  • Å etablere en industriklynge i den nye kommunen
  • Å aktivt bidra til en mer variert næringsstruktur, ved å støtte opp under og legge til rette for et mangfold av næringer
  • Kompetanseheving og kunnskapsoverføring
  • Generell tilrettelegging for stedsutvikling, ledet av kommunen
Viktig å samarbeide tett

– I Rissa og Leksvik kommune bør en bruke tida fram til en eventuell omstillingsstatus og omstillingsprosjekt til å bli bedre kjent med hverandre, utvikle tillit på tvers av de gamle kommunegrensene og samkjøre utviklingsaktørene bedre enn det som gjøres i dag, sier forskerne i rapporten.

De anbefaler også at man starter arbeidet med å utvikle en egen plan for nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet for den nye Indre Fosen kommune. Verken Rissa eller Leksvik kommune har i dag egne næringsplaner.

Utfordringer

Rissa og Leksvik kommuner har for tiden svært negativ utvikling i antallet lokale arbeidsplasser. Det mest dramatiske er store reduksjoner ved skipsverftet og dets underleverandører, men på toppen av dette kommer også nedgang i sysselsetting hos andre bedrifter i kommunene.

– Indre Fosen kan miste mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram mot 2020, sammenlignet med situasjonen for to-tre år siden. I analysen vår ser vi at dette vil slå kraftig ut i netto utflytting over tid, sier Roald Sand.

Får lite hjelp av storbynaboen

– Regionen har hatt en svak utvikling gjennom mange år, spesielt dersom en tar i betraktning at kommunene er en del av Trondheimsregionen. Befolkningen er bosatt slik at majoriteten har mer enn 75 minutters pendling hver veg til Trondheim, og det er mer enn hva de fleste synes er okay, sier Roald Sand.

Vanvikan ligger imidlertid bare 25 minutters hurtigbåttur fra Trondheim sentrum. Dersom planene om ny videregående skole lokalisert i Vanvikan og en i tillegg satser på stedsutvikling, kan Vanvikan vokse og bli det største tettstedet i Indre Fosen.

Workshop Indre Fosen i forbidelse med konsekvens-/utviklingsanalyse Rissa leksvik
WORKSHOP: Industrimiljøet og utviklingsapparatet har deltatt i analysen av muligheter og trusler for det framtidige Indre Fosen.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter