Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Værdal ny styreleder

NT STYRELEDER: Fagdirektør Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Trøndelag, er valg som styreleder i Trøndelag Forskning og Utvikling.
Fagdirektør Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Trøndelag, er valg som ny styreleder i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

På generalforsamlingen den 6. juni 2018 ble Kirsten Indgjerd Værdal valgt som styreleder for ett år i Trøndelag Forskning og Utvikling. Hun tar over etter prorektor for forskning Reid Hole, Nord universitet.

– Jeg gleder meg til dette arbeidet, og til å bli bedre kjent med alle som jobber Trøndelag Forskning og Utvikling, sier Værdal.

BIONÆR

Værdal er fagdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag og var inntil 31.12.2017 landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hun har hatt flere lederstillinger, blant annet var hun leder i Norges Bondelag fra 1997 til 2002, og daglig leder av Oi! Trøndersk mat og drikke fra 2005 til 2007.

Værdal sitter i styret i NIBIO og i Statnett. Hun sitter også i programstyret for Norges forskningsråds program Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer – BIONÆR.

Styret utvidet med ett medlem

Inge Bartnes fra NTE og Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF ble gjenvalgt for to nye år. I tillegg ble styret utvidet med et nytt styremedlem: professor Pål Andreas Pedersen, Handelshøgskolen Nord. Han er tidligere rektor ved Universitetet i Nordland.

Styret for 2018

Styret i Trøndelag Forskning og Utvikling består av:

  • Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Trøndelag (leder)
  • Inge Bartnes, NTE
  • Vegar Rangul, Nord universitet
  • Sverre Konrad Nilsen, SINTEF
  • Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver
  • Pål Andreas Pedersen, Nord universitet
  • Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling