Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Velferdsteknologi handler om mennesker

MEDFORFATTER: Hanne Hestvik Kleiven, Trøndelag Forskning og Utvikling,  har skrevet ett av kapitlene i den nye boka Velferdsteknologi i praksis.
Når man skal ta i bruk velferdsteknologi er det viktigste å forstå hverdagen til dem som skal bruke utstyret og hvilke oppgaver teknologien skal understøtte.

 

Teknologien arbeider ikke av seg selv. Noen må gjøre jobben for å få den til å virke i en tjeneste. Derfor er det helt avgjørende at helsepersonellet klarer å integrere den i sin omsorgsbaserte praksis, sier Hanne Hestvik Kleiven, Trøndelag Forskning og Utvikling, i artikkelen Når hjemmetjenesten skal ta i bruk velferdsteknologi.

Hanne Hestvik Kleiven.

Kleiven peker på fire områder som er viktig når det gjelder hemmere og fremmere for vellykket bruk av velferdsteknologi: organisatoriske utforinger, etiske og profesjonelle vurderinger egne holdninger og praktiske barrierer.

Kunnskapen er basert på forskningsprosjektet The Medical Home.

Organisatoriske utfordringer

Nye måter å drive tjenesteyting på innebærer et samspill med mange faggrupper. Når ulike fagkulturer må møtes og endre atferd samtidig skapes det mange typer utfordringer og spenninger. Tverrfaglighet kan bli en ekstra utfordring ved innføring av nye hjelpemidler.

Verdisammenstøt

Teknologi og omsorg er begreper hentet fro to ulke verdener, som representerer ulike verdier. Derfor tar det tid å bli kjent og trygg på nye hjelpemidler. Når man også er i slags prøve-og-feile-situasjon kan teknologien oppleves uansvarlig. Attpåtil skjer gjerne utprøving  i «prosjekter» drevet av ildsjeler, med varierende forankring i resten av organisasjonen. På den måte kan man bli ufrivillig dratt inn i produktutviklingsprosesser som utfordrer omsorgsrasjonaliteten.

Omsorgsarrangement

De gjelder å bli trygg på teknologien og finne de gode praktiske løsningene. Da ser man gjerne muligheter for positive tilleggseffekter også.

Ny bok

Velferdsteknologi i praksis er redigert av Sigrid Nakrem og Jóhannes B. Sigurjónsson. Boken gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Det er åtte  forfattere av boken.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter