Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Vellykkede, men sårbare oppvekstsatsinger

Niels Arvid Sletterød Roald Lysø
EVALUATOR: Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø i TFoU har vært sentral i evalueringen av to satsinger i regi av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
Trøndelag Forskning og Utvikling har evaluert to av tiltakene i Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Satsing på psykisk helse hos elever på videregående skole og entreprenørskapsprogrammet Læring av næring i Verdal har begge vært vellykket og gitt verdifulle resultater.
– Likevel finnes det en viss sårbarhet i begge ordningene, der en bør finne nye løsninger i videreføringen av programmene, sier Niels Arvid Sletterød i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag har i alt fem ulike tiltak rettet mot barn og unge i fylket. Forskerne Niels Arvid Sletterød, Roald Lysø og Lisa Ekman har fulgt to av dem over en lengre periode, blant annet for å evaluere om tiltakene faktisk fikk følger for praksisen ved skolene.

– Vi har sett på tiltaket Psykisk helse som er en forsterkning av skolehelsetjenesten og et studium i psykisk helsearbeid for lærere, og Læring av næring som er en satsing på entreprenørskap. Psykisk helse har vært ei satsing ved alle de videregående skolene i fylket, mens Læring av næring er gjennomført i barnehager, skoler og videregående skole i Verdal, sier Sletterød.

Støtte ved psykiske utfordringer

Mange elever i videregående utdanning sliter med psykiske plager, som også påvirker skolegangen deres. Forsterket skolehelsetjeneste går ut på at fagpersoner fra barne- og ungdomspsykiatrien i helseforetaket er til stede ved skolene til faste tidspunkt. Her veileder de skolens ansatte, og fungerer som et lavterskeltilbud for elevene. I tillegg har lærere og andre ansatte fått tilbud om å ta et studium i psykisk helsevern ved Nord universitet.

– Studiet har økt bevisstheten rundt barn og unges psykiske helse hos de som deltok, men det er variasjon i hvor etterspurt kompetansen deres har vært ved egen arbeidsplass etter studiet. Flere yrkesfaglærere enn lærere på studieforberedende programmer valgte å delta, sier Niels Arvid Sletterød-.

Innfridde ikke ved alle skolene

At barne- og ungdomspsykiatrien fra helseforetaket kommer regelmessig ut på skolene har også gitt gode erfaringer ved en del skoler.

– Forsterket skolehelsetjeneste er imidlertid svært sårbar ved sykdom og bemanningsutfordringer ved BUP. Ved noen skoler opplevde man at man ikke fikk den støtten man hadde forventet, fordi BUP ikke hadde personalressurser å sette inn, sier Roald Lysø.

Vellykket Læring av næring

Også entreprenørskapssatsingen Læring av næring i Verdal var bygget rundt et studium for lærere og barnehagelærere. Forskerne fant at kunnskapsspredningen fra studiet fungerte bedre her, blant annet fordi flere fra hver arbeidsplass deltok og studentene hadde arbeidskrav som handlet om å sette det en lærte ut i livet ved egen skole eller barnehage. Næringssatsingen var også svært godt forankret i kommuneledelsen.

– Erfaringene fra Læring av næring i Verdal var positive, og arbeidet er nå innarbeidet i årshjulene for skoler og barnehager. Sårbarheten i dette tiltaket handler om ressurser og det å finne økonomisk rom for å videreføre arbeidet. Det kreves blant annet ressurser til vikarer for de som studerer, påpeker Niels Arvid Sletterød.

Referanse:

Sletterød, Niels Arvid, Roald Lysø og Lisa Ekmann. 2016. Evaluering av to satsinger under oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Læring av næring og Psykisk helse. TFoU-rapport 2016:17. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.