Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Verdien av innbyggerinvolvering

FORSKNINGDAGENE: Rådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, og møteleder Astrid Skogseth var sentrale i arrangementet Kommune 3.0 – Verdien av innbyggerinvolvering.
Innbyggerne er en viktig ressurs i Kommune 3.0-logikken.
– Men man må rydde unna misnøyen før man kan skape konstruktiv innbyggerinvolvering, mente Håkon Sivertsen, Trøndelag Forsking og Utvikling.

 

Samskaping og kunnskapspåfyll var målet da Forskningsdag-arrangementet om kommune 3.0 og innbyggerinvolvering ble arrangert. I underkant av 40 innbyggere, politikere og ansatte i nordtrønderske kommuner var påmeldt.

Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret, Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling og Marit Eriksen, ildsjel i Ogndal, bidro med det faglige påfyllet. Samskapingen skjedde i smågruppediskusjoner.

Innbyggerne en ressurs

– Innbyggerne har en viktig rolle og betydning i lokalsamfunnsutvikling, fastslo rådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, basert på flere prosjekter han hadde vært involvert i.

SAMSKAPING: Det var stor aktivet og engasjement i smågruppediskusjonene.

Men det er ikke likegyldig hvordan involveringen gjøres. Sivertsen argumenterte for et Herzbergsk hygiene–motivasjons-resonnement: at man må rydde unna misnøyen og mistrivselen før man kan skape (mer) engasjement og involvering.

– Det er en slags trappelogikk i dette: man må begynne nederst for å nå opp i høyden, mente Sivertsen.

«Litt hjelp» gir energi

– Steinkjer kommunes bolystteam er en spennende arbeidsform som nettopp klarer det med å rydde opp i de «nære ting», for så å klare å motivere og mobilisere for økt innbyggermobilisering, mente Sivertsen.

Ildsjel Marit Eriksen understreket dette med at «litt hjelp» gir påfyll av energi og øker dugnadsinnsatsen.

Kommune 3.0

Kommune 3.0 er en logikk mot lokalsamfunn der innbyggerne er aktive, engasjerte medborgere som i samspill med de kommunalt ansatte tar ansvar for utviklingen av sine nærmiljø. Politikernes rolle blir i større grad bli å stimulere aktiviteten i lokalsamfunnet, og de kommunale medarbeiderne skal være opptatt av å hente ut ressursene hos medborgerne, skape fellesskap, fasilitere og støtte. Innenfor denne modellen står dermed sivilsamfunnet og frivillig sektor sentralt. Kommune 3.0-tankegangen bryter med andre ord med ideen om kommunen som den primære tjenesteleverandøren.

Arrangører var Distriktssenteret, Trøndelag Forskning og Utvikling og Steinkjer kommune.

 

Sivertsen, H. (2017). Hva får innbyggere til å involvere seg i samfunnsutvikling? [lysark]. Presentasjon på Forskningsdagarrangement den 26.9.17. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling