Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Verdiskaping med utgangspunkt i Sjøgata i Mosjøen

SJØGATA: Utvikling av Sjøgata vil både øke bolysten, attraktivitet og verdiskapingen i Mosjøen, sier Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Bolysteffekter, besøksattraktivitet og næringsutvikling er noe av potensialet som ligger i å bevare og utvikle trehusbebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen.

 

Sjøgata i Mosjøen er en av Nord-Norges lengste rekke av trehusbebyggelser 1800-tallet. Vefsn kommune og Helgeland museum har lenge arbeidet med å ta vare på Sjøgata og utvikle potensialet som ligger i bydelen.

Gjør attraktiv

Den gjennomførte spørreundersøkelsen blant beboere og bedrifter i Mosjøen viser at Sjøgata gir identitet og stimulerer bolysten i Mosjøen.

– Næringslivet framhever at Sjøgata trekker til seg folk og turister, og understreker betydning av å balansere vern og moderne utvikling, sier Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Det er også et tydelig ønske om å etablere et bygningsvern- og -kompetansesenter for regionen i Mosjøen.

Muligheter for økt verdiskaping

Verdiskapingspotensialet ved å restaurere Sjøgata er estimert til sju handverkerårsverk årlig framover og en liten million i materialinnkjøp.

– Uten at vi har undersøkt det detaljert er det åpenbart at kulturmiljøturisme vil kunne gi betydelig verdiskaping for Mosjøen, sier Sollid.

Viktig å eksperimentere

Bevaring gjennom bruk er gjeldende prinsipper når det gjelder å ta vare på både materiell og immateriell kulturarv.

– Levende laboratorium – at de involverte diskuterer og prøver seg fram til løsninger – er en egnet metode for å stimulere til bevaring, sier Sollid. Det er arbeidsform som viser resultater etter lang tidsbruk. I dette prosjektet fikk vi kun prøvd et par økter, men erfaringene var meget lovende.

Økosystemtenking

– Med finansieringen fra Riksantikvaren skulle vi også se på økosystembegrepets anvendelse for å verdsette kulturminner som beslutningsgrunnlag for forvaltning og næringsliv, sier Sollid. Dette er et internasjonalt begrep og grep, som det er mange meninger om og vinklinger på.

– I vår sammenheng har økosystemperspekt tatt utgangspunkt i den eldre bygningsmassen, sjøen og omgivelsene som et samspillende ressursgrunnlag for å utvikle stedet, sier Torunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling. Gjennom dette kan bostedsidentitet, besøksattraktivitet, næringsvirksomhet utvikles. Tjenester innen bygningsvern og reiseliv har åpenbart dette samspillet i seg.

Har spurt innbyggerne

Arbeidet har bestått av å kartlegge av lokale oppfatninger, utprøving av eksperimentelle arbeidsmåter, en verdiskapingsanalyse av å restaurere bygningsmassen i Sjøgata og litteraturstudier og vurderinger av potensialet for økosystemtjenester.

 

VERDI: Tjenester innen bygningsvern og reiseliv har et åpenbart veridkspingspotensial. Her ser vi Sjøgata 35 i Mosjøen (Foto: Zahl/Lokalhistoriewiki.no/CC BY-SA)

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.