Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Verdiskaping med utgangspunkt i Sjøgata i Mosjøen

SJØGATA: Utvikling av Sjøgata vil både øke bolysten, attraktivitet og verdiskapingen i Mosjøen, sier Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Bolysteffekter, besøksattraktivitet og næringsutvikling er noe av potensialet som ligger i å bevare og utvikle trehusbebyggelsen i Sjøgata i Mosjøen.

 

Sjøgata i Mosjøen er en av Nord-Norges lengste rekke av trehusbebyggelser 1800-tallet. Vefsn kommune og Helgeland museum har lenge arbeidet med å ta vare på Sjøgata og utvikle potensialet som ligger i bydelen.

Gjør attraktiv

Den gjennomførte spørreundersøkelsen blant beboere og bedrifter i Mosjøen viser at Sjøgata gir identitet og stimulerer bolysten i Mosjøen.

– Næringslivet framhever at Sjøgata trekker til seg folk og turister, og understreker betydning av å balansere vern og moderne utvikling, sier Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Det er også et tydelig ønske om å etablere et bygningsvern- og -kompetansesenter for regionen i Mosjøen.

Muligheter for økt verdiskaping

Verdiskapingspotensialet ved å restaurere Sjøgata er estimert til sju handverkerårsverk årlig framover og en liten million i materialinnkjøp.

– Uten at vi har undersøkt det detaljert er det åpenbart at kulturmiljøturisme vil kunne gi betydelig verdiskaping for Mosjøen, sier Sollid.

Viktig å eksperimentere

Bevaring gjennom bruk er gjeldende prinsipper når det gjelder å ta vare på både materiell og immateriell kulturarv.

– Levende laboratorium – at de involverte diskuterer og prøver seg fram til løsninger – er en egnet metode for å stimulere til bevaring, sier Sollid. Det er arbeidsform som viser resultater etter lang tidsbruk. I dette prosjektet fikk vi kun prøvd et par økter, men erfaringene var meget lovende.

Økosystemtenking

– Med finansieringen fra Riksantikvaren skulle vi også se på økosystembegrepets anvendelse for å verdsette kulturminner som beslutningsgrunnlag for forvaltning og næringsliv, sier Sollid. Dette er et internasjonalt begrep og grep, som det er mange meninger om og vinklinger på.

– I vår sammenheng har økosystemperspekt tatt utgangspunkt i den eldre bygningsmassen, sjøen og omgivelsene som et samspillende ressursgrunnlag for å utvikle stedet, sier Torunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling. Gjennom dette kan bostedsidentitet, besøksattraktivitet, næringsvirksomhet utvikles. Tjenester innen bygningsvern og reiseliv har åpenbart dette samspillet i seg.

Har spurt innbyggerne

Arbeidet har bestått av å kartlegge av lokale oppfatninger, utprøving av eksperimentelle arbeidsmåter, en verdiskapingsanalyse av å restaurere bygningsmassen i Sjøgata og litteraturstudier og vurderinger av potensialet for økosystemtjenester.

 

VERDI: Tjenester innen bygningsvern og reiseliv har et åpenbart veridkspingspotensial. Her ser vi Sjøgata 35 i Mosjøen (Foto: Zahl/Lokalhistoriewiki.no/CC BY-SA)