Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Viderefører norsk-svensk arbeid med tradisjonshåndverk

PROSJEKTLEDER: Forsker Torgunn Sollid skal lede prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte.
Nylig fikk Trøndelag Forsking og Utvikling aksept for det treårige Interrregprosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte. Svensk prosjektpartner er Stiftelsen Jamtli.

 

Interreg Sverige-Norge bevilget 2.1 millioner kroner til den norske delen av prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte for perioden 2018 til 2021.  Torunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling, er norsk prosjektleder.

– Hovedmålet med prosjektet er å utvikle små og mellomstore bedrifter som ønsker å satse på restaurering, bygningsvern og holdbart byggende, sier Sollid. Nettverk, kompetanseutvikling, rekruttering og metodeutvikling er sentrale tema.

Mange prosjektetdeltagere

Innherred Entreprenør AS, Levanger; Trio Bygg AS, Verdal; Byggmester Binde AS, Steinkjer; Byggmester Ellen Giskås, Inderøy; Ottar Staberg Sag, Inderøy; Geir Håvar Ingdal Sag, Lensvik; Norsk Sagbruksmuseum på Spillum, Namdalsmuseet; Kystmuseet Norveg; Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nidaros Domkirkes Restaurering, Sund Folkehøgskole i Inderøy, Trøndelag Fylkeskommune, Levanger kommune og Inderøy kommune er norske deltagere i prosjektet.

Stiftelsen Jamtli, Härjedalens Fjällmuseum AB, Skogssällskapet Byggnadsvård Mitt og Bäckedals Folkhögskola i Sveg er noen avde svenske porsjketdeltageren.

Videreføring

Prosjektet er en videreføring av Interregprosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern.

– Det nye prosjektet utvider perspektivet og omfatter alle typer tradisjonshåndverk, sier Sollid. I tillegg vil vi økt fokus på nettverke, rekruttering og utdanning.

Stort verdiskapingspotensial

Håndverkskunnskapen på de to sidene av grensa er litt forskjellig avhengig av regionenes forutsetninger og kultur. Dette gir et stort potensial for å lære av hverandre. Med et utvidet håndverksperspektiv øker potensialet for grenseoverskridende verdiskaping betydelig.