Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Viderefører rammeavtale med UDIR i fire år

Forskerne Arnhild Myhr og Linn Renée Naper
MER BARNEHAGEDATA: Arnhild Myhr og Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling, er to av forskere som skal samle data om norske barnehager i årene framover.
NIFU og TFoU har fått ny rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (UDIR) om spørringer til utdanningssektoren for perioden 2021 til 2025.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal også de neste fire årene gjennomføre årlige spørringer til barnehagesektoren for Utdanningsdirektoratet.

Oppdraget er et samarbeidet med NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, som skal  gjennomføre tilsvarende spørringer for skolesektoren.

Seks års erfaring

– Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført spørringen overfor barnehagesektoren siden 2014, forteller prosjektansvarlig Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det betyr at vi kjenner sektoren og har mye metodisk kompetanse med å gjennomføre nettbaserte representative spørreundersøkelser i barnehagesektoren.

Den tilsvarende erfaring og kompetansen har NIFU for skolesektoren.

I tillegg har TFoU gjort flere større arbeider for Utdanningsdirektoratet det siste tiåret.

Utfyller og deler

– I arbeidet med tilbudet har vi erfart at NIFU og TFoU har kompletterende kompetanse, sier Naper. Vi har gjennomført de tidligere undersøkelsene litt forskjellig. Dette har gitt ulike erfaringer som vi drar samarbeidsnytte av i form at innspill, arbeidsmåter og erfaringsutveksling som gjør de kommende spørringene enda bedre.

I tillegg har begge instituttene god kommunikasjon og samhandling med fagmiljøet i Utdanningsdirektoratet, som er en meget profesjonell oppdragsgiver.

Kompetent team

Linn Renée Naper er prosjektansvarlig hos Trøndelag Forskning og Utvikling. I tillegg består teamet av Anne Sigrid Haugset, Arnhild Myhr og Håkon Sivertsen. Espen Carlsson er kvalitetssikrer.

Hver spørring har en verdi på ca. en million kroner.