Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskningsinstituttene viktig for Trøndelag

Workshop Innovasjon i og med kommunal sektor i Trøndelag HiNT Øyvind Skogvold, TFoU
VIKTIG FOR REGIONEN: direktør Øyvind Skogvold er glad for at instituttevalueringen anerkjenner den regionale rollen.
Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er konklusjonen i en nylig gjennomført evaluering.

 

Forskningsinstituttene spiller en viktig rolle i det norske kunnskapssystemet og har en positiv innflytelse på utviklingen av politikk og samfunn, er hovedkonklusjonen til ekspertutvalget bak evalueringen av 22 samfunnsvitenskapelige institutter i Norge. Evalueringen, som er produsert på oppdrag fra Norges forskningsråd, ble presentert torsdag 16. februar.

Det er stor variasjon i oppdragstyper, arbeidsmetoder og nedslagsfelt mellom instituttene og de enkelte instituttene presterer forskjellig på de ulike områdene.  Ekspertutvalget sier at det er naturlig, og man advarer mot å bruke «one size fits all»-indikatorer for prestasjon.

Tre typer institutt

De samfunnsvitenskapelige instituttene deles inn i tre kategorier: de internasjonalt orienterte, velferds- og samfunnsinstituttene («de nasjonale») og de regionalt forankrede instituttene.

– Vi er glad for at man anerkjenner den regionale rollen, som er kjernen i vår eksistens historisk, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Ekspertutvalget har forståelse for de regionalt forankrede instituttenes utfordringer når det gjelder å ha kritisk kompetanse innen spesialiserte fagområder og tematisk bredde for å møte det regionale behovet.

Endrede rammebetingelser

Utvalget understreker at tildeling av basisfinansieringen fra Forskningsrådet bør ivareta instituttenes utfordringer.

– Jeg er glad for den tydelige tilbakemeldingen til Forskningsrådet om at de regionale instituttenes rammevilkår må vurderes, sier Skogvold.

Utfordres på størrelse

– Trøndelag Forskning og Utvikling utfordres spesielt på størrelse, vitenskapelige publiseringer og en tydelig strategi, sier Skogvold. Den tilbakemeldingen har vi fått tidligere også, og vi er i ferd med å gjøre noe med det.

– Vi har ansatt tre nye medarbeidere som begynner nå i vår, men vi må balansere veksten i forhold til oppdragsmengden. Tilsvarende har vi et titalls publiseringer på gang, og det tar fort et par år få slike publiseringer på trykk. Men vi har hatt den første på trykk allerede i 2017. Endelig arbeider vi med en tydeligere strategisk spesialisering inn mot området innovasjon.

Positiv prosess

– Evalueringen har vært en positiv prosess, sier Skogvold. Vi er både blitt utfordret på egenvurdering og hatt dialog med ekspertgruppen, og slike prosesser fører alltid noe godt med seg.

– Vi konstaterer at vi er på rett vei, men innser at ting tar tid når det gjelder rekruttering og vitenskapelige publiseringer, sier Skogvold. Vi tar nå med oss tilbakemeldingen på den videre ferden og løfter den inn i vårt styre for ytterligere tenking rundt strategi.

Les mer om evalueringen her.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter