Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Vil utvikle framtidas trygghetsalarmer

Ingeborg Laugsand; Torunn Austheim; Eli Ringseth; Marit Strugstad; Inger Marie Bakken Frokostfeiring av forskningsmidler fra RFF Prosjekt: Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi  Steinkjer kommune
Skal utvikle nye trygghetsalarmsystemer sammen: Fra venstre kommuneergoterapeut Eli Ringseth og helsesjef Ingeborg Laugsand i Steinkjer kommune, prosjektleder Inger Marie Bakken i TFoU, rådmann Torunn Austheim og enhetsleder Marit Strugstad i Steinkjer kommune.
Steinkjer kommune, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og flere Midt-norske teknologibedrifter har fått 2,3 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge for å utvikle tredjegenerasjons trygghetsalarmer. De nye systemene, som skal testes i Steinkjer, vil blant annet få en intelligent funksjon som «siler bort» falske alarmer som stjeler tid fra kommunens alarmsentral.

 

– Framtidas trygghetsalarmer integrerer teknologi som innbyggeren har kjøpt og tatt i bruk tidligere, med kommunale trygghetstjenester når dette behovet melder seg, sier Inger Marie Bakken i TFoU.

Et viktig kjennetegn ved de nye trygghetsalarmene er at de bygger på såkalte åpne IKT-plattformer, det vil si at det er mulig for alle leverandører av trygghetsteknologi å tilpasse produktene sine til systemet. I dag finnes det mange praktiske og nyttige digitale hjelpere i hverdagen, som en slett ikke må være hjelpetrengende for å ha glede av.

Ett system – mange teknologier

– Komfyrvakter, oversvømmelsesvarsel og videokommunikasjon er teknologi som mange velger å installere fordi det gir ekstra trygghet i hverdagen.  Med åpne IKT-plattformer kan disse lett integreres med varsling til pårørende eller til kommunens alarmsentral den dagen det er nødvendig, sier Inger Marie Bakken.

Et annet nytt element i systemene som skal testes ut i Steinkjer kommune, er en lokal «hjerne» som sammenstiller informasjon og sorterer bort falske eller unødvendige alarmer. Fall-alarmer utløses ofte ved uhell. For eksempel avlyses fallalarmen dersom det viser seg at personen etter at alarmen er aktivert beveger seg som normalt, forlater rommet eller setter over kaffen.

Mangfold av løsninger og leverandører

– Nøkkelen til at dette blir gode løsninger for innbyggerne er den åpne IKT-plattformen. Den gjør det nemlig mulig for mange ulike bedrifter å lage løsninger som kan kobles til systemet, slik at man får et mangfold i teknologien. Dessuten blir det også mulig for mindre, lokale og regionale teknologibedrifter å delta i utviklingen, noe som er spennende ut fra et verdiskapingsperspektiv, sier Bakken.

Med på laget i prosjektet Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi, i tillegg til Steinkjer kommune og Demo Steinkjer, er det fem midtnorske teknologibedrifter. Trondheimsbedriften FourC skal sørge for lokalprosessering av data og siling før alarmen går ut av innbyggerens hus. Trollhetta, Sikom, Nice Industridesign og CTM Lyng skal alle bidra med applikasjoner som kan knyttes til trygghetssystemet.

Prøves ut i Steinkjer

– I prosjektet skal vi blant annet teste og tilpasse trygghetssystemene i Steinkjer. Gjennom Demo Steinkjer og NTE er det skapt mye erfaring med levende laboratorium for uttesting av teknologi blant innbyggerne. Vi er opptatt av om de tekniske komponentene fungerer sammen slik de skal, om innbyggerne opplever løsningen som enkel å bruke, trygg og nyttig og hvordan ansatte og ledere i kommunal tjenesteyting opplever løsningene, sier Inger Marie Bakken.

Prosjektet har en økonomisk ramme på i alt 4,6 millioner kroner, hvorav halvparten er egeninnsats og egenkapital fra samarbeidspartnerne og resten er en tildeling fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Det er Steinkjer kommune som er kontraktspartner med Regionalt Forskningsfond, og Trøndelag Forskning og Utvikling har vært sentral i å skrive søknaden og er også forskningspartneren i prosjektet.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.