Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Vil utvikle framtidas trygghetsalarmer

Ingeborg Laugsand; Torunn Austheim; Eli Ringseth; Marit Strugstad; Inger Marie Bakken Frokostfeiring av forskningsmidler fra RFF Prosjekt: Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi  Steinkjer kommune
Skal utvikle nye trygghetsalarmsystemer sammen: Fra venstre kommuneergoterapeut Eli Ringseth og helsesjef Ingeborg Laugsand i Steinkjer kommune, prosjektleder Inger Marie Bakken i TFoU, rådmann Torunn Austheim og enhetsleder Marit Strugstad i Steinkjer kommune.
Steinkjer kommune, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og flere Midt-norske teknologibedrifter har fått 2,3 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge for å utvikle tredjegenerasjons trygghetsalarmer. De nye systemene, som skal testes i Steinkjer, vil blant annet få en intelligent funksjon som «siler bort» falske alarmer som stjeler tid fra kommunens alarmsentral.

 

– Framtidas trygghetsalarmer integrerer teknologi som innbyggeren har kjøpt og tatt i bruk tidligere, med kommunale trygghetstjenester når dette behovet melder seg, sier Inger Marie Bakken i TFoU.

Et viktig kjennetegn ved de nye trygghetsalarmene er at de bygger på såkalte åpne IKT-plattformer, det vil si at det er mulig for alle leverandører av trygghetsteknologi å tilpasse produktene sine til systemet. I dag finnes det mange praktiske og nyttige digitale hjelpere i hverdagen, som en slett ikke må være hjelpetrengende for å ha glede av.

Ett system – mange teknologier

– Komfyrvakter, oversvømmelsesvarsel og videokommunikasjon er teknologi som mange velger å installere fordi det gir ekstra trygghet i hverdagen.  Med åpne IKT-plattformer kan disse lett integreres med varsling til pårørende eller til kommunens alarmsentral den dagen det er nødvendig, sier Inger Marie Bakken.

Et annet nytt element i systemene som skal testes ut i Steinkjer kommune, er en lokal «hjerne» som sammenstiller informasjon og sorterer bort falske eller unødvendige alarmer. Fall-alarmer utløses ofte ved uhell. For eksempel avlyses fallalarmen dersom det viser seg at personen etter at alarmen er aktivert beveger seg som normalt, forlater rommet eller setter over kaffen.

Mangfold av løsninger og leverandører

– Nøkkelen til at dette blir gode løsninger for innbyggerne er den åpne IKT-plattformen. Den gjør det nemlig mulig for mange ulike bedrifter å lage løsninger som kan kobles til systemet, slik at man får et mangfold i teknologien. Dessuten blir det også mulig for mindre, lokale og regionale teknologibedrifter å delta i utviklingen, noe som er spennende ut fra et verdiskapingsperspektiv, sier Bakken.

Med på laget i prosjektet Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi, i tillegg til Steinkjer kommune og Demo Steinkjer, er det fem midtnorske teknologibedrifter. Trondheimsbedriften FourC skal sørge for lokalprosessering av data og siling før alarmen går ut av innbyggerens hus. Trollhetta, Sikom, Nice Industridesign og CTM Lyng skal alle bidra med applikasjoner som kan knyttes til trygghetssystemet.

Prøves ut i Steinkjer

– I prosjektet skal vi blant annet teste og tilpasse trygghetssystemene i Steinkjer. Gjennom Demo Steinkjer og NTE er det skapt mye erfaring med levende laboratorium for uttesting av teknologi blant innbyggerne. Vi er opptatt av om de tekniske komponentene fungerer sammen slik de skal, om innbyggerne opplever løsningen som enkel å bruke, trygg og nyttig og hvordan ansatte og ledere i kommunal tjenesteyting opplever løsningene, sier Inger Marie Bakken.

Prosjektet har en økonomisk ramme på i alt 4,6 millioner kroner, hvorav halvparten er egeninnsats og egenkapital fra samarbeidspartnerne og resten er en tildeling fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Det er Steinkjer kommune som er kontraktspartner med Regionalt Forskningsfond, og Trøndelag Forskning og Utvikling har vært sentral i å skrive søknaden og er også forskningspartneren i prosjektet.