Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Virker stedsmerkevarebygging som lokalsamfunnsutvikling?

Espen Carlsson
MEDFORDFATTER: Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling, har vært med og skrevet en artikkel i Scandinavian Journal of Public Administration om lokalsamfunnsutvikling.
Det er ikke målbare effekter i sysselsetting og bosetting av stedsmerkebygging, men det er indiksjoner på at det bidrar til økt bolyst og reduserer fraflytting.

 

Stedsmerkebygging er brokete mekanismer, og det er vanskelig å se samfunnsbyggende effekter på kort sikt.

– I alle fall er det så langsiktige prosesser at vi ikke har klart å fange opp dette i våre studier, sier seniorforsker Espen Carlsson, Trøndelag Forsking og Utvikling.

Kompliserte sammenhenger

Stedsidentitet er et komplisert fenomen, med mange nyanser og er vanskelig å fange opp i enkle slagord og merkeslogans.

– Vi finner eksempler på at slagordene provoserer de som kjenner stedet godt, fordi det ikke forteller «sannheten», sier Carlsson. På den måte er forenklede utsagn et tosidige sverd når fenomenet som omtales blir for komplekst.

Merkebygging fånyttes?

Det har vært en bølge av satsing på merkevarebygging som stedsutviklingspolitikk de siste tiårene. Men det er gjennomgående vanskelig å måle effektene av arbeidene.

– Det betyr ikke at det nødvendigvis er bortkastet, sier Carlsson. Vi ser det kan bygge bolyst og øke bevisstheten om stedlige kvaliteter som man kanskje blir blind for når man er en del av et lokalsamfunn. Men det er vanskelig å se at slike tiltak bidrar til å snu sterke samfunnstrender med befolkningsnedgang i mange distriktskommuner og tilflytting til bysentra . I beste fall kan man forsinke dem gjennom økt bolyst.

Data fra TFoU-undersøkelser

Artikkelen Developing Local Community: Municipal Policies Oriented Towards Place Branding er publisert I Scandinavian Journal of Public Administration.

Innholdet bygger på undersøkelser gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling. Den er basert på data fra evalueringer av lokalt utviklingsarbeid rundt stedsmerkevarebygging i Rindal og Rauma kommune.

Referanse

Jørund Aasetre, J;  E. Carlsson &  M. Hembre Haugum (2020). Developing Local Community: Municipal Policies Oriented Towards Place Branding. Scandinavian Journal of Public Administration, Vol 24, No 2, pp 43–63.